Fysioterapi i bedrift

.

VELKOMMEN TIL VITUM FYSIOTERAPI 

BEHANDLING PÅ JOBB

Alle har vondt et sted. Vil du bli bedre?

La oss hjelpe deg.

REDUSER SYKEFRAVÆR OG ØK TRIVSEL

Muskel-og skjelettplager er den fremste årsaken til sykefravær i Norge. Med tidlig behandling kortes sykdomsperioden ned og man er raskere tilbake i arbeid. Denne typen sykefravær kan også forebygges. Ta vare på dine ansatte, sørg for at de har rask tilgang til behandling!

BEHANDLING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Det tar tid å komme seg til og fra behandling. Ofte må man gå i arbeidstid fordi man ikke får time hos en fysioterapeut på kveldstid. Ved å sørge for at de ansatte får tilbud om fysioterapi på arbeidsplassen korter du samtidig ned tiden de bruker på behandling. Bra for deg, bra for den ansatte!

SKREDDERSYDD ETTER DERES BEHOV

Alle bedrifter har ulike behov. Noen har mange ansatte, noen få. Noen har belastende arbeid og andre har stillesittende arbeid. Alle ulike behov krever ulike tilnærminger. Derfor skreddersyr vi tilbud til din bedrift. Ta en uforpliktende kartleggingssamtale og se hva vi kan gøre for dere

Hvordan fungerer fysioterapi på arbeidsplassen?

Det finnes like mange løsninger som det finnes grunner og behov til å sørge for at de ansatte har tilgang til fysioterapi. Fysioterapi kan være så mangt, deriblant rådgivning med tanke på ergonomi, smerteforebygging, opptrening, vurdering av årsak til smerter, behandling og mye mer. Når man ønsker en fysioterapeut på arbeidsplassen er det ofte både for å forebygge smerter som fører til sykefravær og mistrivsel, men også for å gi tilgang på behandling til de som allerede opplever plager. 


Fysioterapeut på besøk månedlig eller annenhver måned

Vår fysioterapeut kan komme til deres arbeidsplass med jevne mellomrom. Da settes det av noen timer, og fysioterapeuten får mulighet til å snakke en-til-en med hver ansatt som ønsker det. Fysioterapeuten har med en mobil behandlingsbenk og vil undersøke, behandle og rådgi den ansatte. På denne måten forebygges langvarige problemet ved at plagene tas tak i på et tidlig tidspunkt, og ansatte som ønsker å forebygge smerter får mulighet til å få oppfølging av autorisert helsepersonell. Om bedriften betaler, de ansatte betaler eller dere deler utgiften bestemmer dere selv. 


Fysioterapeut tilkalles ved behov enten for behandling eller for å undervise de ansatte om helse og forebygging på deres arbeidsplass

Noen bedrifter trives best med å ha fleksibiliteten av å kunne ringe og booke fysioterapeuten til en dag når det passer dem. Det er enten for å gi ansatte tilbud om behandling og fysikalsk vudering, eller for å kurse de ansatte i forebygging.  


Fysioterapeut kommer innom for å vurdere tiltak som kan gjøres på arbeidsplassen

Bestill en vurdering av tiltak som kan gjøres på arbeidsplassen. Fysioterapeuten vil snakke med både ansatte og ledere, samt obersvere arbeidsplassen for å kunne gi konkrete råd som vil hjelpe med å forebygge muskel- og skjelettplager på deres arbeidsplass.


Fysioterapeut avholder en lett aktivitetsøkt midt på dagen eller en treningsøkt på slutten av dagen

De fleste har nok fått det med seg til nå - trening er medisin og variasjon er nøkkelen til å forebygge. Ha du begrenset med plass kan det være en god idé at de ansatte får instruksjon i en liten strekk-og-bøy-økt de kan gjøre på i løpet av dagen for å lure inn bevegelse og variasjon. Er dere så heldig at dere har litt plass kan vi holde en samlet treningsøkt på slutten av arbeidsdagen! Dere bestemmer selv hvor ofte, om det passer best med en gang i uken eller en gang i halvåret. På denne måten oppfordrer du til og tilrettelegger for at de ansatte får trent. Og vi vet alle at folk som trener har ikke bare bedre helse, men også bedre fokus og konsentrasjon til arbeidsoppgaver!

TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE IDAG!

Vår fysioterapeut kommer til dere for å kartlegge og utarbeide et tilbud basert på deres spesifikke behov.

.