Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING


Vitum fysioterapi følger personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). I vitum Fysioterapi er det daglig leder som er ansvarlig for selskapets behandling av personoplysninger.


I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Vitum Fysioterapi samler inn og bruker dine personopplysninger, og du får informasjon om hva som skjer med dine personopplysninger når du er inne på vår nettside eller starter et kundeforhold hos oss.

Her er "personopplysninger" informasjon som kan knyttes til en person, og som kan identifisere personen. Dette er informasjon som navn, bosted, IP-adresse og annen lignende informasjon.

(personopplysningsloven § 19)

(personopplysningsloven § 18 1. ledd).HVORFOR HENTER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER

- For å opprette et kundeforhold i forbindelse med timebestilling

- Forå  kunne yte nødvendig helsehejelp

- For å kunne ivareta vår lovfestede plikt til journalføring og regnskap

- For å kunne kontakte deg i forbindelse med timeavtaler

- For å kunne fakturere for timer dersom du ikke betaler med kort i klinikken. Vi tar ikke imot kontanter.ANALYSEVERKTØY

Vi benytter Google analytics" på vår nettside, dette er et analyseverktøy som forteller oss hvor mange som besøker vår nettside, hvilke av våre sider de er inne på og hvor lenge de er på siden. Dette gjør vi for å kunne optimalisere våre nettsider for at du som bruker skal oppleve siden som brukervennlig og at du lett finner den informasjonen du ønsker. Verktøyet har en åpen kildekode (GPL) som er installert på en server hos driftsleverandør. Vår daglige leder administrerer informasjonen fra Google Analytics. Informasjonen herfra utleveres ikke til en tredjepart. Google analytics samler ikke inn IP-adresser. 

På https://policies.google.com/privacy?hl=no kan du finne mer informasjon om Googles personvernregler som gjelder for Google Adwords og konverteringssporing (analytics verktøyet).INFORMASJONSKAPSLER

Når du går inn på en nettside kan små teksfiler plasseres på din maskin, disse kalles cookies. Disse kan kun lagres og behandles dersom du har fått informasjon om dette og har samtykket til lagring og behandling. Bruken av dette er regulert av ekomloven §2-7b.


Vår bruk av informasjonskapsler:

  • Vår nettside er laget gjennom One. One bruker det som kalles en sessioncookie, som er en midlertidig informasjonskapsel, når du besøker vår nettside. Når du går ut av siden slettes denne.

Ved å velge enkelte instillinger i din nettleser kan nettleseren din informere deg om bruken av informasjonskapsler, så du kan ta stilling til  om du vil akseptere eller ikke akseptere informasjonskapsel fra sak til sak. Du kan også endre innstillinger i nettleseren så den automatisk vil akseptere informasjonskapsler i enkelte anledninger, eller konsekvent ikke akseptere dem. Du kan og velge at informasjonskapsler alltid slettes når du stenger ned nettleseren. 

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

JOURNALSYSTEM

Vitum fysioterapi bruker journalprogrammet Physica, som er en skybasert løsning, og er GDPR-godkjent. Vi har en databehandleravtale med Physica.


Når du bestiller en time, lagres dine personopplysninger hos oss i Physica ved at det blir opprettet en kundebruker.

Måter vi innhenter opplysninger ved timebestilling:

- Personoppysningene hentes enten inn muntlig og blir skrevet rett inn i journalsystemet hvis du møter opp fysisk på vår klinikk for å bestille time

- Hvis du ringer blir opplysningene hentet inn muntlig over telefon og skrevet direkte inn i vårt journalsystem

- Hvis du bestiller i vårt online skjema legger du selv inn informasjonen via en trygg nettside administrert av Physica, som vi har en behandleravtale med. Pysica er GDPR godkjent

- Dersom noen opplysninger om deg må skrives ned for hånd, for eksempel hvis vårt system er nede når du ringer, og vi dermed ikke kan lgre informasjonen direkte i systemet umiddelbart, vil dokumentet oppbevares i en arkivboks med dobbel lås, og makuleres så snart opplysningene er ført inn i Physica. 

- Dersom du avleverer dokumenter fra lege eller annet helsepersonell som inneholder dine personopplysninger (eksempelvis epikriser), vil disse scannes direkte inn i din journal via Physica sitt scanner-program så dokumentet aldri er lagret direkte på behandlerens pc. Deretter vil dokumentet enten bli levert tilbake til deg, eller makulert.


FASTLEGE

Med ditt samtykke kan din behandler hos Vitum Fysioterapi hente ut informasjon fra din fastlege eller spesialist, samt levere informasjon til fastlege/spesialist. Hensikten med dette er at vi skal kunne kunne yte forsvarlige og gode helsetjenester. Du vil alltid bli spurt på forhånd, og ditt samtykke registreres i din journal.


SLETTING AV INFORMASJON I JOURNALSYSTEMET

Helsepersonell har dokumentasjonsplikt. Vi er lovpålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring og journal jf. Hpl. kap. 8 «Forskrift om pasientjournal». Journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet.


EPOST

Alle våre behandlere har taushetsplikt. 

Vi benytter epost for kommunikasjon med kontakter og kunder. Når vi mottat epost fra forsikringsselskap dersom du har helseforsikring og skal benytte denne hos oss, er all kommunikasjon med avidentifisert informasjon av pasient, for eksempel ved bruk av saksnummer og initialer.

Vi går årlig gjennom vår mail og sletter mailer som ikke lengre er aktuelle. 

OBS: Epost er normalt ukryptert, og vi ønsker derfor ikke at du sender oss taushetsbelasgt eller personsensitiv informasjon på epost.

Dersom du kontakter oss via nettsidens kontaktskjema, sendes kontakten til vår mailadresse. Den blir behandlet som alminnelig mail derfra.RETTIGHETER

Jf. Personopplysningsloven §18,1.ledd har du rett til grunnleggende informasjon om behandling av personopplysning - dette er informasjon vi har gitt via denne erklæring. 

Du har rett til innsyn i egne opplysninger, også de som er registrert i vårt journalsystem. Du har rett til å få uriktige og eller ufullstendige opplysninger slettet, og du kan be om at opplysninger Vitum Fysioterapi ikke ha rett til å behandle blir slettet, korrigert eller supplert. Dette  gjøres kostnadsfritt og innen 30 dager. 


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt informerte samtykke, du vil da spørres muntlig og svar registreres i journal. Tilfeller dette er aktuelt, er som beskrevet ovenfor i dialog med lege eller spesialist. FOR SPØRSMÅL ANG PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERNERKLÆRING, KONTAKT:

Sonia Ibrahim Nilsen - Dalig leder
Tel 46789557

Laksevåg senter, Kringsjåveien 83-89, 5163 Laksevåg